ஆக்சஸ் பிலிம்ஸ் வழங்கும் ஜிவி பிரகாஷ் நடிப்பில் தயாராகும் ‘பேச்சலர்’ டீசர்!