‘நேத்ரா’ திரைப்படத்தின் ‘அஸ்க்கு புஸ்க்கு’ பாடலின் உருவாக்கக் காட்சி..!