டைப் 2 நீரிழிவு உள்ளிட்ட நாள்பட்ட நோய்களைத் தீர்க்க வந்துவிட்டது ட்வின் தொழில் நுட்பம்..!

டைப் 2 நீரிழிவு உள்ளிட்ட நாள்பட்ட நோய்களைத் தீர்க்க வந்துவிட்டது ட்வின் தொழில் நுட்பம்..!

இன்றைக்கு உலக மக்களின் தலையாய பிரச்சினை நீரிழிவு நோய்தான். அதிலும் டைப் 2 நீரிழிவு இன்று சாதாரணமாகி விட்டது. இந்தியாவில் அதிகமாக பாதிக்கும் இந்த குறைபாடு உள்பட பல்வேறு வகையாக நாள்பட்ட நோய்களைத் தீர்க்க வந்திருக்கிறது Whole Body Digital Twin (முழு உடல் டிஜிட்டல் ட்வின்). Whole Body Digital Twin (முழு உடல் டிஜிட்டல் ட்வின்) ™ என்பது ஒவ்வொரு தனி நபரின் மெட்டபாலிசத்துக்கான (metabolism) டிஜிட்டல் திட்டம். இது மேம்பட்ட தொழில்நுட்பம் மற்றும் மருத்துவ அறிவியலுடன் கட்டமைக்கப் பட்டுள்ளது, இது டைப் 2 நீரிழிவு (Type 2 Diabetes) உட்பட நாள்பட்ட பிற நோய்களைத் (Chronic Metabolic Diseases) தடுக்க (prevent) மற்றும் சரி (reversal) செய்வதில் உதவி புரிகிறது. மருத்துவ பரிசோதனைகளில், 90% க்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு டைப் 2 நீரிழிவு சரி (reversal) செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மேலும், 92% பேர் ட்வின் சிகிச்சைக்குப் பிறகு நீரழிவு நோய்க்கான மருந்துகள் எடுத்துக் கொள்வதை…
Read More