நிகில்முருகன் மிரட்டல் நடிப்பில் உருவான ‘பவுடர்’ டீசர்!