சூரரைப் போற்று படத்தில் இடம் பெறும் காட்டுப்பயலே பாடல் வரிகள்!