சாமி ஸ்கொயர் படத்தில் வரும் மிளகாப் பொடியே- பாடல் வரிகள் வீடியோ!