டீசர்

சிவகார்த்திகேயனின் ‘மிஸ்டர். லோக்கல்’ டீசர்!

சிவகார்த்திகேயனின் ‘மிஸ்டர். லோக்கல்’ டீசர்!

https://www.youtube.com/watch?v=SHB8EcnAG0k&feature=youtu.be
NGK – டீசர்!

NGK – டீசர்!

அயோக்யா – டீசர்!

அயோக்யா – டீசர்!

இருட்டு – டீசர்!

இருட்டு – டீசர்!

அகவன் – டீசர்!

அகவன் – டீசர்!

கடம்பன் கொண்டான் – டீசர்

கடம்பன் கொண்டான் – டீசர்

டிரைலர்

கிரிஷ்ணம் – டிரைலர்!

கிரிஷ்ணம் – டிரைலர்!

https://www.youtube.com/watch?v=fAS-M5J5-ts&feature=youtu.be

வீடியோ

சிவகார்த்திகேயனின் ‘மிஸ்டர். லோக்கல்’ டீசர்!

சிவகார்த்திகேயனின் ‘மிஸ்டர். லோக்கல்’ டீசர்!

https://www.youtube.com/watch?v=SHB8EcnAG0k&feature=youtu.be
NGK – டீசர்!

NGK – டீசர்!

https://www.youtube.com/watch?v=rq08k_WxPK0&feature=youtu.be
கிரிஷ்ணம் – டிரைலர்!

கிரிஷ்ணம் – டிரைலர்!

https://www.youtube.com/watch?v=fAS-M5J5-ts&feature=youtu.be
90 எம்.எல். படத்தின் (அடல்ஸ் ஒன்லி) டிரைலர்!

90 எம்.எல். படத்தின் (அடல்ஸ் ஒன்லி) டிரைலர்!

https://www.youtube.com/watch?v=Jl14barRz84&feature=youtu.be